Rein Cobussen – Is jouw onderneming generatiedivers genoeg?

Rein Cobussen – Is jouw onderneming generatiedivers genoeg?

Is jouw onderneming generatiedivers genoeg?

Het was een mooie warme avond in het najaar van 2015 en met wat wielervrienden deden we mee aan een pubquiz in een gezellig café in Nijmegen Oost. Een pubquiz is eigenlijk niks anders dan een quiz in een pub waarbij je in teams allerlei vragen probeert op te lossen terwijl je een lekker biertje drinkt. De eerste moeilijke vraag was de teamindeling, bij wie wil ik in het team? In het peloton is het wel duidelijk bij wie je in het wiel wil zitten maar zo’n quiz is wel even wat anders. Volgens mij hebben we uiteindelijk een prima team; een tijdrijdende scheikundeleraar, twee damescoureurs die allebei in het ziekenhuis werken, een atleet in de bandenhandel, en ik… de bergop sprinter met verstand van cijfers. Mijn keuze voor het team leek een gouden greep toen de eerste vraag ging over een of ander element waarvan alleen onze scheikundeleraar het bestaan wist. De volgende vraag was zo mogelijk nog moeilijker dan de eerste, maar op de een of andere manier had iedereen zijn eigen specialiteit. Ik was dan ook wel trots toen iedereen hoopvol naar mij keek toen de openingskoers van het aandeel ABN, dat die dag naar de beurs gebracht was, werd gevraagd. Een mooi praktijkvoorbeeld van de werking van diversiteit in een team.

Net als in een pubquiz worden ook op ondernemingen continue vragen en probleemstellingen afgevuurd door bijvoorbeeld klanten, leveranciers en technologische ontwikkelingen. Een heterogeen team bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en komt hierdoor met een breder resultaat. Diversiteit in teams leidt tot een hoger probleemoplossend vermogen en meer innovatie binnen ondernemingen. Diversiteit omvat eigenlijk alle aspecten waarin mensen kunnen verschillen zoals leeftijd, geslacht, ras en religie. Als gevolg van snelle technologische ontwikkelingen springen met name de verschillen tussen de verschillende (leeftijds)generaties eruit. Waar de protestgeneratie (1940-1955) bijvoorbeeld voor het eerst met computers in aanraking zijn gekomen rond hun 40e levensjaar, is de jongste generatie Z (2000-2015) opgegroeid met computers. Leeftijdsdiversiteit is voor ondernemingen in de huidige tijd misschien wel de belangrijkste diversiteitsfactor om te overleven.

Een bepalende factor voor leeftijdsdiversiteit is de demografie van de bevolking. De gemiddelde leeftijd in Nederland is stijgend, in 2000 was deze nog onder de 40, in 2015 was deze al 41 en de verwachting is dat de gemiddelde leeftijd tot aan 2060 oploopt naar ongeveer 45. Deze stijging wordt ten eerste veroorzaakt door een ongelijke verdeling in de samenstelling van de bevolking door de geboortegolf na de tweede wereldoorlog waardoor de oudere generaties oververtegenwoordigd zijn. Een tweede belangrijke oorzaak is de stijging van de gemiddelde levensverwachting door verbeteringen in de volksgezondheid. Het effect van deze vergrijzing is dat er met een krimpende arbeidsbevolking voor een groeiende groep ouderen moet worden gezorgd. Om de arbeidsbevolking op peil te houden wordt de pensioenleeftijd langzaam verhoogd naar nu verwacht 68 jaar in 2030. De komende 10 jaar zal binnen de arbeidsbevolking een zandloperverdeling ontstaan waarbij de oudste (x) en jongste werkzame generatie (y) groter zullen zijn in aantal dan de middelste (pragmatische) generatie.

Het is voor ondernemingen van levensbelang om actief beleid te voeren om deze ontwikkeling in goede banen te leiden en maximaal gebruik te maken van de ervaring van de oudere generaties en de vernieuwende inbreng van de jongere generaties.

5 tips voor bedrijven om generatiediversiteit te verbeteren:

  1. Trek de jonge generatie aan

En dan niet alleen een stagiair om een Linkedin of twitter account aan te maken. Om de jonge generatie aan te trekken is het van belang om in te spelen op trends. Flexibel werken, gelijkwaardigheid en continue aandacht voor verdere persoonlijke ontwikkeling is de sleutel om generatie Y aan ondernemingen te binden.

2. Koester de ervaring van je oudere werknemers

Houd oudere mensen binnen de onderneming inzetbaar door vitaliteitsbeleid en laat kennisoverdracht plaatsvinden tussen de oudere en jongere generaties op basis van gelijkwaardigheid.

3. Houd je mensen inzetbaar

Ondernemingen hebben een kortere levenscyclus en mensen willen en moeten steeds vaker van baan wisselen. Maak werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van medewerkers in de maatschappij door middel van continue scholing als secundaire arbeidsvoorwaarde.

4. Loon naar werken

Salaris is in Nederland voor een groot gebaseerd op anciënniteit, hoe langer iemand bij een onderneming werkzaam is, hoe hoger het salaris. Deze vanzelfsprekendheid heeft een negatief effect op de doorstroom van medewerkers naar een volgende stap en staat gelijkheid tussen de verschillende generaties in de weg. Salariëring welke meer afhankelijk is van de inhoud en verantwoordelijkheden van een functie zou een betere oplossing zijn.

5. Vestig je bedrijf in een stad

Vergrijzing van de bevolking is op het platteland en in kleine dorpen veel sterker dan in de steden. Verwachting is dat de aantrekkingskracht van steden op jonge mensen en gezinnen alleen maar groter zal worden. De vestigingsplaats van een onderneming zal dus grote invloed hebben op het aantrekken van jong talent en daarmee op het succes van de onderneming.

Batavorum speelt in op genoemde demografische effecten en investeert in MKB ondernemingen met een gezonde generatiediversiteit. Batavorum investeert voor een periode van circa 5 jaar in ondernemingen met een kapitaalvraag door groei of overdracht van de onderneming. Om voor een investering in het risicodragend vermogen van de onderneming in aanmerking te komen moet het management van de onderneming minimaal uit meerdere generaties bestaan. Daarnaast wordt actief beleid verwacht op het gebied van generatiemanagement.

En dan nog die pubquiz… Het ging goed totdat er allerlei muziektunes uit de 70-er jaren moesten worden geraden. Daar zaten we dan als 6 generatiegenoten, verloren door een gebrek aan generatiediversiteit.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.